Nowość w ofercie – ACTIVPILOT SELECT

Ukryte zawiasy – ActivPilot Select
activPilot Select to rozwiązanie pozwalające ukryć zawiasy w całości w przestrzeni pod przylgą skrzydła. Inaczej mówiąc zawiasy są dyskretnie schowane w luzie wrębowym. Dzięki takiej konstrukcji zawiasy są niewidoczne przy zamkniętym oknie.

Nośność do 150 kg
Duże przeszklenia i mocno doświetlone pomieszczenia są symbolem nowoczesnej architektury. Takie rozwiązania wymagają zastosowania okuć przystosowanych do skrzydeł o dużym ciężarze. Szczególnie wówczas, gdy w grę wchodzą potrójne pakiety szybowe.
Okucie activPilot Select ma budowę modułową – w wersji standardowej ma nośność do 100 kg. Poprzez zastosowanie 2 dodatkowych elementów można podwyższyć nośność okucia do 150 kg (także w oknach już zamontowanych).

Ponadczasowa estetyka okien
Okucie activPilot Select charakteryzuje się dużymi walorami estetycznymi. Pozwala na swobodny dobór kolorów i faktur okien. Okucia o standardowej konstrukcji ograniczają tę swobodę ze względu na widoczne osłony zawiasów, dostępne w ograniczonej liczbie kolorów.

Wysoka energooszczędność
Oprócz walorów estetycznych okno z niewidocznymi zawiasami posiada lepsze parametry izolacyjności cieplnej. Zawiasy są w całości schowane w suchej komorze pomiędzy skrzydłem a ramą okna. Dzięki temu nie powstaje mostek termiczny, okna są zabezpieczone przed przemarzaniem ze względu na brak stref styku z wnętrzem pomieszczenia. Na całym obwodzie skrzydła zachowana jest ciągłość uszczelki.

Łatwa pielęgnacja
Brak zawiasów nawierzchniowych zwiększa izolacyjność cieplną i ułatwia pielęgnację okna.

Przyjazne dla montażysty
Koncepcja okucia przyjaznego dla montażysty oznacza uproszczony sposób montażu i regulacji. Okucie nie wymaga specjalnych nawierceń ani frezowań w profilu. Punkty ryglowania mogą być usytuowane blisko naroży okna, gwarantując większą stabilność i zabezpieczenie przed włamaniem. Zawieszanie skrzydła w ościeżnicy montażysta może wykonać samodzielnie.